Şamanizm Nedir?

Tarihçesi, Taş Devri’ne kadar uzanan bir inanç sistemi olan Şamanizm bilinenin aksine tam bir din sayılmaz, daha çok bir trans ya da vecd halini ifade eder. Bunlara ilave olarak şamanizmde büyü ve sihir işleri de vardır. Tarihte Şamanizmin mahiyeti coğrafyadan coğrafyaya değişmiştir. Kavramın kökeni için farklı görüşler var, bunlar.

1. Hindistan’daki Pali dilinde “ruhlardan esinlenen” manasına gelen “samana” kelimesinden üremiştir.

2. Kavramının çıktığı yer, Sanskrit dilinde “Budacı Rahip” manasındaki samana kelimesidir.

3. Mançu dilinde “oynayan zıplayan” anlamındaki saman kelimesinden gelir.

4. Tunguz dilinde büyücü anlamındaki “şan-man” sözcüğüne dayanmaktadır.

Sanıldığı gibi şaman dini sadece Türklere özgü olmayıp Orta Asya ve Güneydoğu Asya halkı, Okyanusya yerlileri ve Amerikan Kızılderilileri tarafından da tarih boyunca benimsendiği saptanmıştır.

Orta Asya – Türk Şamanizmi:

Şamanizm bütün kıtalarda farklı görüş ve kapsama sahiptir. Bununla birlikte özellikle Türkler arasında şamanizm denince akıllara Asya Şamanizmi gelmektedir.

Bu sistemde üç alem vardır, bunlar: Yer, Yer altı ve Göktür. İyi ruhlar “Ülgen“, kötü ruhlar da “Erlik diye anılır.” Tanrı ve diğer kutsal ruhlar için ağaçlara, taşlara, su kaynaklarının yakınlarındaki yerlere bezler bağlamak bir ibadettir.

Şamanların görevleri

Şamanlar diğer insanlara göre özel kişilerdir ve normal insanlar ile iyi ruhlar arasında bir bağ ve köprü olmak, kötü ruhlardan insanları uzaklaştırmak görevleri vardır. Aynı zamanda hastaları iyileştirmek de şamanların klasik ritüelleri arasında yer almaktaydı. Şamanlar boyutlar arasında yolculuk yapabilen, farklı boyutlardan varlıklarla iletişim geliştirebilen kimselerdir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir